امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

رویکرد اصلی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری تصویب طرح های جامع در حوزه خدمات شهری است

در هشتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز طرح کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری، در خصوص الزام شهرداری به ارائه طرح جامع مدیریت آبهای سطحی شهر شیراز با حضور ۱۱ نفر اعضای این شورا بررسی شد و به تصویب رسید.

 

از ابتدای شروع بکار دوره شورای ششم، رویکرد کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری بر تصویب و اجرای طرح های جامع بوده است .چرا که این طرح ها باتوجه به جامعیت داشتن آنها طی سال های آینده به صورت ملاک عمل قرار می گیرند.

 

رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری، در خصوص تصویب و اجرای طرح جامع مدیریت آبهای سطحی شهر شیراز، گفت: براساس ماده واحده این مصوبه، شهرداری شیراز مکلف است با همکاری مرکز پژوهش های شورا، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه و با رعایت مواردی نسبت به ارائه طرح جامع مدیریت آب های سطحی شهر شیراز، اقدام و نتیجه را طی لایحه ای به شورا ارائه کند.

 

مهندس مسعود زارعی بیان کرد: بر این اساس مطالعات اجرایی پروژه‌های مربوط به طرح جامع مدیریت آبهای سـطحی باید به‌گونه‌ای انجام پذیرد که با رعایت ملاحظات مهندسی امکان نفـوذ آبهای سطحی در طول مسیر جهت تغذیه سفره‌های زیرزمینی وجود داشته باشد.

 

مسعود زارعی با تأکید بر اینکه مطالعات این طرح باید به گونه ای انجام شود که به صورت تدریجی منجر به حذف جوی های خیابان های فرعی و اصلی شود، گفت: در تهیه این طرح باید مصوبات گذشته شورا مبنی بر بهره‌برداری از آبهای سطحی جهت آبیاری فضای سبز شهری و باغات نیز لحاظ شود.

 

مهندس زارعی اضافه کرد: باتوجه به مصوبه گذشته شورا مبنی بر بهره برداری از آب های سطحی جهت آبیاری فضای سبز شهری و باغات بایستی همزمان با بررسی طرح جامع مطالعات آب های سطحی موضوع استفاده و بهره برداری از آب های سطحی جهت آبیاری فضای سبز شهری ملاحظه شود.

 

این عضو شورا ابراز کرد: باتوجه به اینکه کنترل و مدیریت آب های سطحی موضوع مرتبط با حوزه شهرداری است و مسیل های آب متولی آن اداره کل آب و فاضلاب می باشد در حقیقت نیاز است تا این دستگاه اجرایی در این طرح مشارکت وهم افزایی بیشتری داشته باشد.

 

به گفته مهندس زارعی شهرداری ملزم به اجرای طرح جامع برای کنترل آب های سطحی می باشد. چرا که این آب ها قابلیت استفاده برای تقویت سفره های آب زیر زمینی دارند و در این خصوص برنامه تقویتی برای آن در نظر گرفته می شود.

رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز در پایان اضافه کرد: در این راستا شهرداری مکلف به اجرای این طرح در شهر شیراز است.

 

خاطر نشان می شود تاکنون طرح های جامع با موضوعات اطفای حریق، فضای سبز ، زیبا سازی، آب و ... از جمله طرح های جامع کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری می باشد که بررسی و با تصویب  به عنوان مرجع و ملاک عمل شهرداری قرار میگیرد

۱۴۰۱/۰۸/۲۸ - ۱۴:۲۱:۲۹

دیدگاه های شما