امروز: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

بدون شک کاربست‌های اعتراض مدنی در جامعه ایران نیاز به تجدید نظر دارند و وقت آن فرارسیده تا ساز و کار‌های منطبق با قانون اساسی از طریق مسئولان عالی رتبه کشور به صورت جدی به منصه ظهور برسد.

رییس شورای اسلامی شهر شیراز گفت: بدون شک کاربست‌های اعتراض مدنی در جامعه ایران نیاز به تجدید نظر دارند و وقت آن فرارسیده تا ساز و کار‌های منطبق با قانون اساسی از طریق مسئولان عالی رتبه کشور به صورت جدی به منصه ظهور برسد.

به گزارش روابط شورای شهر شیراز ، مهدی طاهری رئیس شورای اسلامی شهر شیراز اظهار داشت: در فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی اینچنین برداشت می‌شود که بی تردید اعتراض مدنی حق شرعی و قانونی هر یک از آحاد ملت ایران است که در بیانی واضح جامعه معترض را جامعه‌ای خودی دانسته و در مقابل افرادی که در پی اغتشاش، تخریب اذهان و اموال عمومی و خصوصی و خدای ناکرده قتل و جرح مردم باشند را غیر خودی و دنباله رو بیگانه نامیدند.

رییس شورای شهر شیراز با اشاره به اصل 27 قانون اساسی که در آن چنین آمده: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است» افزود: مسئولان استان فارس و شورای تامین شهرستان شیراز در اقدامی عالمانه و شجاعانه باغ جنت شیراز را به عنوان محل اجتماعات و راهپیمایی‌های عمومی معترضان شیرازی قرار دادند که شورای اسلامی شهر شیراز ضمن تأکید و تأیید اصل این اقدام سنجیده به عنوان تصمیمی صحیح که دقیقا منطبق با رویکرد‌های مصوب شورای ششم نیز بوده است، لذا مسئولان محترم در این خصوص باید مواردی را در نظر داشته باشند که باغ جنت شیراز، مکانی عمومی و متعلق به اموال شهرداری شیراز بوده و هر گونه دخل و تصرف در امور آن به هر ترتیب و شرایط الزاما نیاز به اخذ نظر و مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز دارد.

وی گفت: در این خصوص تقاضای رسیدگی از فرماندار را داریم. همچنین به منظور اطمینان از رعایت مُر قانون اساسی و رفع هر گونه شبه و بروز هر گونه تفسیر غیر مشابه، شورای محترم تامین می‌بایست شیوه نامه و مصادیق مخل مبانی اسلام را در رفتار‌ها، شعار‌ها، بیانیه‌ها و تابلو‌های شرکت کنندگان در اجتماعات را اعلام و قطعی کند. از سوی دیگر اثبات «عدم حمل سلاح» و یا هر شیء که تفسیر سلاح بر آن مترتب باشد توسط هر یک از شرکت کنندگان توسط شورای محترم تأمین باید معیین و رویه عملیاتی آن صورت گیرد که به نظر می‌رسد این امر در خصوص افرادی که مسئولیت تأمین امنیت اجتماعات را بر عهده خواهند داشت نیز صدق می‌کند.

طاهری اضافه کرد: به عنوان نماینده مردم عرض می‌کنم و اصرار دارم، برای ما باید اثبات شود تا کسانی که در این اجتماعات شرکت می‌کنند اعم از لیدر‌ها و مجتمعین ضروری است تا از هر نوع پیگرد قضایی مصونیت یابند چرا که با اصول آزادی‌های مدنی منافات پیدا خواهد کرد.

رییس شورای اسلامی شهر شیراز با بیان اینکه برای هر اجتماع و راهپیمایی مسئول حقوقی و حقیقی مشخص و متعاقب آن بروز هر نوع خسارت به اموال عمومی باغ جنت شیراز توسط احزاب یا گروه‌های شرکت کننده باید معین شود، گفت: نیاز است تا امکان رسیدگی‌های فوریت‌های پزشکی و امدادی برای تأمین ایمنی مردم و محیط باغ جنت برقرار گردد

۱۴۰۱/۰۹/۰۷ - ۱۰:۲۶:۲۳

دیدگاه های شما