امروز: یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

احیای فضای سبز محلات با درخت نارنج

آیین اجرای یکی از طرح های پویش بهار نارنج، « طرح‌‌ محلات سبز» امروز دوشنبه 7 آذرماه 1401 در یکی از محلات شیراز واقع در منطقه 5 با حضور جمعی از اعضای شورا، معاون شهردار، مدیران و مسئولین شهرداری شیراز برگزار شد.

افسانه خواست خدایی عضو شورا و ناظر سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با بیان اینکه طرح پویش کاشت صد هزار نهال با سیاست گذاری در اسفند ماه سال گذشته توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در چهار فاز برنامه‌ریزی شد و هم اکنون درحال اجرا می باشد، وی افزود: فاز اول در رابطه با کاشت نهال نارنج در معابر و خیابان‌ها و کوچه‌ها بود، فاز دوم در رابطه با باغات در سطح شهر، فاز سوم مکان‌های عمومی در سطح شهر مثل پادگان‌ها، مدارس و مساجد و در نهایت فاز چهارم این طرح محلات شهر شیراز هستند که در واقع هدف اصلی آن سپردن نهال به مردم عزیز توسط یاوران شورا بعنوان بازوان توانمند شورا و شهرداری است .

خواست خدایی خاطر نشان کرد: با توجه به کاهش سرانه فضای سبز در سنوات گذشته به اجرای این طرح نیاز بود، اما در واقع این طرح چاره‌جویی قطعی نمی باشد و حتما ارگانهای از جمله منابع طبیعی باید در این موضوع به شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز کمک کنند.

ناظر شورا در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در ادامه گفت: در حوزه‌ی تقسیم‌بندی مناطق مهم‌ترین اصل، عدالت در توزیع سرانه فضای سبز در محلات از جمله کمتر برخودار از فضای سبز است.

او با تاکید بر این مطلب که اجرای این عدالت در محلات کم برخوردار از فضای سبز به شدت نیاز بود عنوان کرد در اجرای طرح پویش کاشت صد هزار اصل نهار نارنج سعی شده براساس زمان‌بندی و اولویت‌بندی این سرانه فضای سبز به تمام مناطق داده شود.

خواست خدایی با بیان اینکه منطقه ۵ به دلیل یکی از مناطقی که نیاز به این سرانه داشت اولین مکان کاشت نهال در طرح محلات سبز می باشد. گفت :مناطق۳،۲٫۵٫۷٫۹٫ و ۱۱جز مناطقی هستند که قصد داریم با کاشت نهال نارنج هویت شهر شیراز در فضای سبز شیرازرا احیا کنیم.

خواست خدایی زحمات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در اجرای این طرح عظیم گفت: امروز اگر نهالی در اختیار شهروندان قرار می‌دهیم درواقع برای احیای فرهنگ والگوی حفظ ونگهداری از درختان در سطح شهر است و این شاخص در راستای اهداف شورا و شهرداری است .

گفتنی است که برگزاری این طرح با حضور افسانه خواست خدایی ناظر سازمان سیما و منظر و فضای سبز، مسعود زارعی ریاست کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست، محمدتقی تذروی نائب رئیس شورای اسلامی شهر، غلامرضا غلامی معاونت خدمات شهری، روح الله مظفری ریاست سازمان سیما و منظر و فضای سبز و رابطین و یاوران شورا در محلات صورت گرفت.

آیین اجرای یکی از طرح های پویش بهار نارنج، « طرح‌‌ محلات سبز» امروز دوشنبه 7 آذرماه 1401 در یکی از محلات شیراز واقع در منطقه 5 با حضور جمعی از اعضای شورا، معاون شهردار، مدیران و مسئولین شهرداری شیراز برگزار شد.

افسانه خواست خدایی عضو شورا و ناظر سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با بیان اینکه طرح پویش کاشت صد هزار نهال با سیاست گذاری در اسفند ماه سال گذشته توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در چهار فاز برنامه‌ریزی شد و هم اکنون درحال اجرا می باشد، وی افزود: فاز اول در رابطه با کاشت نهال نارنج در معابر و خیابان‌ها و کوچه‌ها بود، فاز دوم در رابطه با باغات در سطح شهر، فاز سوم مکان‌های عمومی در سطح شهر مثل پادگان‌ها، مدارس و مساجد و در نهایت فاز چهارم این طرح محلات شهر شیراز هستند که در واقع هدف اصلی آن سپردن نهال به مردم عزیز توسط یاوران شورا بعنوان بازوان توانمند شورا و شهرداری است .

خواست خدایی خاطر نشان کرد: با توجه به کاهش سرانه فضای سبز در سنوات گذشته به اجرای این طرح نیاز بود، اما در واقع این طرح چاره‌جویی قطعی نمی باشد و حتما ارگانهای از جمله منابع طبیعی باید در این موضوع به شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز کمک کنند.

ناظر شورا در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در ادامه گفت: در حوزه‌ی تقسیم‌بندی مناطق مهم‌ترین اصل، عدالت در توزیع سرانه فضای سبز در محلات از جمله کمتر برخودار از فضای سبز است.

او با تاکید بر این مطلب که اجرای این عدالت در محلات کم برخوردار از فضای سبز به شدت نیاز بود عنوان کرد در اجرای طرح پویش کاشت صد هزار اصل نهار نارنج سعی شده براساس زمان‌بندی و اولویت‌بندی این سرانه فضای سبز به تمام مناطق داده شود.

خواست خدایی با بیان اینکه منطقه ۵ به دلیل یکی از مناطقی که نیاز به این سرانه داشت اولین مکان کاشت نهال در طرح محلات سبز می باشد. گفت :مناطق۳،۲٫۵٫۷٫۹٫ و ۱۱جز مناطقی هستند که قصد داریم با کاشت نهال نارنج هویت شهر شیراز در فضای سبز شیرازرا احیا کنیم.

خواست خدایی زحمات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در اجرای این طرح عظیم گفت: امروز اگر نهالی در اختیار شهروندان قرار می‌دهیم درواقع برای احیای فرهنگ والگوی حفظ ونگهداری از درختان در سطح شهر است و این شاخص در راستای اهداف شورا و شهرداری است .

گفتنی است که برگزاری این طرح با حضور افسانه خواست خدایی ناظر سازمان سیما و منظر و فضای سبز، مسعود زارعی ریاست کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست، محمدتقی تذروی نائب رئیس شورای اسلامی شهر، غلامرضا غلامی معاونت خدمات شهری، روح الله مظفری ریاست سازمان سیما و منظر و فضای سبز و رابطین و یاوران شورا در محلات صورت گرفت.

 

۱۴۰۱/۰۹/۰۸ - ۱۳:۰۱:۰۰

دیدگاه های شما