امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز آرامستان‌های محله‌ای شیراز

تهیه طرح جامع حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز آرامستان‌های محله‌ای شیراز در دستور کار قرار گرفت.

از دیگر برنامه‌های سازمان یکپارچگی تابلو‌های سردرب آرامستان‌ها با طراحی متناسب با هدف، هویت بخشی فرهنگ محله‌ای است، که باهمکاری سازمان سیما ومنظر وفضای سبز شهری انجام خواهد شد.

مقرر شد تمامی آرامستان‌های فعال در شهر شیراز طرح‌ها و درخواست‌های خودرا به این سازمان ارائه دهند. همچنین پیگیری موضوعات مطرح شده تا حصول نتیجه در دستورکار قرار دارند

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز: محمدرضا هاجری عضو شورای اسلامی شهر شیراز و ناظر برسازمان مدیریت آرامستان‌ها در نشستی با توجه به اهمیت وجایگاه آرامستان‌ها در ایجاد ارتباطات فرهنگی محله‌ای به بررسی راهکارهائی برای احیای فضای سبز و نهادینه کردن برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در آرامستان‌های محله‌ای بصورت مستمر تاکید کرد.

او گفت: با توجه به اشتراک موضوع بین حوزه فرهنگی، سازمان آرامستان‌ها و حوزه سیما منظر وفضای سبز باید با نظارت و اعمال ضوابط قانونی در جهت ایجاد فضای فرهنگی ومذهبی وفضای سبز اقدام کنند و همچنین سازمان آرامستان‌ها باتوجه به اینکه تنها متولی، دراین امر است، بایستی نسبت به حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز آرامستان‌های شیراز اقداماتی را دراین راستا انجام دهد.

شریف رئیس سازمان مدیریت آرامستان‌ها گفت: نظر به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی در آرامستان‌ها و نگهداری از فضای سبز و استفاده از ظرفیت‌ها و انجام برنامه‌های مذهبی وفرهنگی وایجاد میز خدمت در آرامستان‌های محله‌ای مورد نظر که توسط روابط عمومی‌های مناطق شهرداری انجام می‌گردد، در اولویت برنامه‌های این سازمان است.

۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - ۲۰:۳۵:۵۸

دیدگاه های شما