امروز: یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کارآمد سازی شوراهای اسلامی شهر و روستا مهمترین موضوعی است که باید ملاک عمل قرار گیرد

افسانه خواست خدایی رئیس کمیته حقوقی  شورای اسلامی شهر شیراز در دیدار با اعضا کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به اینکه بسیاری از مسائل راهبردی امور حکمرانی  و اداره کشور جز رسالت و وظیفه این کمیسیون می باشد بیان کرد کارآمد سازی شوراهای اسلامی شهر و روستا مهمترین موضوعی است که باید ملاک عمل قرار گیرد و نیاز است که نقش قانونگذاری شوراها از ارکان مشورتی صرف خارج و به ویژگی قانونگذاری حکومت محلی برسد.

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر با تاکید بر اینکه بر اساس اصل ۱۰۳ قانون اساسی مقامات استانی و کشوری که از طرف دولت انتخاب می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند  و آنچه ضرورت آن احساس می‌شود  این است که ضمانت اجرایی لازم جهت به صف نمودن دستگاه های اجرایی در راستای حل مسائل مرتبط با مدیریت شهری پیش بینی شود و  ابزار و امکانات لازم جهت نظارت شوراها میسر گردد.

خواست خدایی  با بیان اینکه ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری جهت هر چه آسان تر کردن چرخه ی اخذ مجوزهای مورد نیاز طرح های اقتصادی امروز نیاز اساسی کشور است افزود  در راستای ایجاد امنیت سرمایه گذاری و حمایت و پشتیبانی  از سرمایه گذاری سالم نیاز است که چگونگی اجرای این هدف  در قالب شیوه نامه ی بند ۴ و ۵ ماده ۸۰ قانون شورا ها  لحاظ گردد.

رئیس کمیته حقوقی شورای با تاکید بر اینکه جایگاه لایحه ی درآمد پایدار و قانون مدیریت واحد شهری می بایست در قانون شوراها  پیش بینی گردد  افزود امروزه کمبود و  کاهش منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها بعنوان یک چالش جدی مطرح است که باید به شکل ویژه به آن پرداخته شود.

گفتنی است پیشنهادات اصلاح قانون شورا ها تحت بیست  عنوان در این جلسه  توسط افسانه خواست خدایی  رییس کمیته حقوقی شورا مورد تحلیل و  بررسی قرار گرفت .

 

۱۴۰۱/۰۹/۲۵ - ۱۰:۵۳:۵۷

دیدگاه های شما