امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

تسهیل مدیریت خدمات یکپارچه شهری با اجرای قانون شوراها

رئیس شورای اسلامی شهرستان شیراز نیز گفت:مدیریت خدمات یکپارچه شهری را بند 32 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران شوراها، تسهیل می‌کند اما تاکنون محقق نشده است.

محمدتقی تذروی با اشاره به حضور خود در سه دوره شورای اسلامی شهر و اشرافی که در این حوزه وجود دارد، به استفاده کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس از ظرفیت نمایندگان شوراهای اسلامی شهر و شهرستان‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به عدم اجرای بند 32 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران شوراها اظهار کرد: بنابراین بند ماده ‌قانونی همه دستگاه‌های خدمات رسان اعم از عمومی و غیرعمومی، دولتی و غیردولتی باید بودجه سال آینده خود را برای تصویب و در اختیار شورای اسلامی شهر قرار دهند که این موضوع در هیچ دوره‌ای اتفاق نیفتاده است.

رئیس شورای اسلامی شهرستان شیراز با اشاره به اینکه این بند از ماده قانونی اجرای قانون مدیریت خدمات یکپارچه شهری شهری را تسهیل می‌کند، ابراز کرد: اختصاص بودجه به شوراهای اسلامی شهرهای کوچک و روستاها نیز موردی است که باید مدنظر باشد.

۱۴۰۱/۰۹/۲۵ - ۱۰:۵۸:۳۴

دیدگاه های شما