امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

نشست مشترک نمایندگان وزارت کشور و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اعضای شورای اسلامی و شهردار کلانشهر شیراز و روسای شورای اسلامی شهرستان شیراز و استان فارس

نشست مشترک نمایندگان وزارت کشور و کمیسیون  امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اعضای شورای اسلامی و شهردار کلانشهر شیراز و روسای شورای اسلامی شهرستان شیراز و استان فارس  

روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز

فایلعنوان
نشست مشترک نمایندگان وزارت کشور و کمیسیون  امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اعضای شورانشست مشترک نمایندگان وزارت کشور و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اعضای شورا
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ - ۱۲:۴۹:۳۱

دیدگاه های شما