امروز: جمعه ۷ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

مصاحبه جناب آقای دکتر سید ابراهیم حسینی، رئیس شورای اسلامی استان فارس در نشست مشترک نمایندگان وزارت کشور و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اعضای شورای اسلامی و شهردار کلانشهر شیراز و رؤسای شورای اسلامی شهرستان شیراز و استان فارس

مصاحبه جناب آقای دکتر سید ابراهیم حسینی، رئیس شورای اسلامی استان فارس در نشست مشترک نمایندگان وزارت کشور و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اعضای شورای اسلامی و شهردار کلانشهر شیراز و رؤسای شورای اسلامی شهرستان شیراز و استان فارس

روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز

فایلعنوان
مصاحبه جناب آقای دکتر سید ابراهیم حسینی، رئیس شورای اسلامی استان فارس در نشست مشترک نمایندگان وزارتمصاحبه جناب آقای دکتر سید ابراهیم حسینی، رئیس شورای اسلامی استان فارس در نشست مشترک نمایندگان وزارت
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ - ۱۳:۲۵:۰۹

دیدگاه های شما