امروز: چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

مصاحبه جناب آقای دکتر جوکار ، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک نمایندگان وزارت کشور و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اعضای شورای اسلامی و شهردار کلانشهر شیراز و رؤسای شورای اسلامی شهرستان شیراز و استان فارس

مصاحبه جناب آقای دکتر جوکار ، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی  در نشست مشترک نمایندگان وزارت کشور و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اعضای شورای اسلامی و شهردار کلانشهر شیراز و رؤسای شورای اسلامی شهرستان شیراز و استان فارس

 

روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز 

فایلعنوان
مصاحبه جناب آقای دکتر جوکار در نشست مشترکمصاحبه جناب آقای دکتر جوکار در نشست مشترک
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ - ۰۹:۵۸:۱۳

دیدگاه های شما