امروز: جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

افزایش رضایتمندی با تسهیل در ارائه خدمات رسانی


افزایش رضایتمندی با تسهیل در ارائه  خدمات رسانی
محمد تقی تذروی نایب رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در آیین عملیات اجرایی ساختمان پلاک گذاری مرکز شماره دو در شرق  کلان شهر  شیراز  گفت: یکی از فاکتورهای شورای ششم  در تعریف پروژههای  شهری، توجه به درخواست ها و نیازهای است که مردم به آنها اشاره می کنند.
 او با بیان اینکه در کلان شهر شیراز  وجود یک مرکز پلاک گذاری خودروهای سواری  باعث شده بود که همواره این مرکز با مراجعه کنندگان بیشماری مواجه شود و نارضایتی های ایجاد گردد افزود :  شورای شهر و شهرداری شیراز با همکاری پلیس راهور نسبت به احداث مرکز شماره ۲پلاک گذاری  خودروهای سواری در کلان شهر شیراز اقدام کرده است تا ضمن سهولت در ارایه خدمات  رسانی شاهد رضایتمندی شهروندان از  عملکرد شورای شهر و مدیریت شهری باشد

۱۴۰۱/۰۹/۲۶ - ۱۸:۰۷:۳۱

دیدگاه های شما