امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش تصویری/ رونمایی واغاز عملیات اجرایی 10پروژه حمل نقل ریلیومسافر ،هوشمند سازی ومطالعاتی شهرداری شیراز 1401/09/26

۱۴۰۱/۰۹/۲۷ - ۰۷:۳۹:۴۵

دیدگاه های شما