امروز: جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

انجام برنامه ریزی و سیاستگذاری ها جهت تامین مسکن افراد بی بضاعت

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز ، در نود و چهارمین جلسه صحن علنی شورا طرح کمیته محرومیت زدایی در مورد تامین مسکن افراد بی بضاعت شهر به تصویب رسید . 
سیده مریم حسینی ،رییس کمیته محرومیت زدایی شورا گفت : شهرداری شیراز مکلف می گردد با توجه به بند 21 ماده 55 قانون شهرداری ، ماده 6 قانون جوانی جمعیت و سیاست های دولت در حوزه مسکن ملی و تامین مسکن افراد بی بضاعت شهر در محلات محروم هماهنگی و پیگیری لازم با دستگاه های مربوطه جهت تامین مسکن را انجام دهد. 
وی در ادامه افزود : شهرداری شیراز ضمن برنامه ریزی و سیاست گذاری نتیجه و ارائه گزارش به صورت هر سه ماه یک بار جهت اجرایی نمودن طی لایحه ای حداکثر ظرف مدت سه ماه به شورای شهر اعلام نماید . 
حسینی تاکید کرد : بر اساس این طرح تامین مسکن افراد بی بضاعت شهر در محلات محروم با اولویت کارکنان شهرداری شیراز ، اعم از رسمی ، پیمانی و بخش خصوصی اجرایی می شود . 
وی اظهار داشت : این افراد باید در محلات محروم فاقد مسکن و دارای بیش از سه فرزند باشند تا بتوانند از این طرح برخوردار شوند.

۱۴۰۱/۰۹/۲۸ - ۲۰:۲۸:۰۸

دیدگاه های شما