امروز: یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش تصویری /جلسه رابطین شوراها با سازمان سیما ،منظر وفضای سبز

۱۴۰۱/۱۰/۱۱ - ۱۷:۴۰:۴۹

دیدگاه های شما