امروز: جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حذف موانع سرمایه گذاری برای پروژه های خاص

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز در نود و ششمین جلسه علنی شورا کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورا طرح الزام شهرداری به حذف موانع سرمایه گذاری در پروژه های خاص جهت تسهیل در جذب سرمایه گذار ارائه شد . 
علیرضا اسکندری رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری در این راستا خبرداد : شهرداری شیراز مکلف شده است در جهت حمایت از سرمایه گذارانی که پیشنهاداتی جهت اجرای پروژه های خاص دارند، ضمن بررسی حقوقی، واگذاری اجرای پروژه را از طریق ترک تشریفات ، به پیوست طرح توجیهی ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از دریافت پیشنهاد از طرف سرمایه گذار، جهت بررسی و اخذ تصمیمات مقتضی به شورای اسلامی شهر شیراز ارسال نمایند .
وی افزود : پروژه های خاص شامل پروژه هایی با ایده های نو و فناورانه و پروژه هایی با ماهیت سرمایه گذاری است که در بسته ها و فرصت های سرمایه گذاری شهرداری شیراز وجود نداشته باشد.

۱۴۰۱/۱۰/۱۲ - ۱۰:۲۹:۰۰

دیدگاه های شما