امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

الزام تقویت فعالیت خانه محله های شیراز در دوران پسا کرونا

رئیس کمیته محرومیت زدایی شورای اسلامی شهر شیراز در جلسه بررسی آسیب های اجتماعی در منطقه ۷ شهرداری از لزوم تقویت فعالیت های خانه های محله شیراز در دوران پسا کرونا خبر داد . سیده مریم حسینی با اشاره به اینکه هدف از تشکیل خانه های محله ، توانمند سازی ساکنین محلات کم برخوردار است گفت : احیاء و پویایی خانه های محلات در گرو هم افزایی دستگاه ها در جهت ارتقاء کیفیت کلاس های آموزشی ، فرهنگی ، ورزشی و مهارت های کارآموزی بوده که این مهم گامی موثر در راستای توانمند سازی خانواده ها در برابر آسیب های اجتماعی است . عضو شورای اسلامی شهر در ادامه گفت: توجه به مردم و رسیدگی بیشتر به امور محله های کم برخوردار و قشر ضعیف و آسیب پذیر جامعه باید در صدر فعالیت های دستگاه ها باشد ، لذا باید زمینه های ایجاد اشتغال و توانمند سازی ساکنین محلات کم برخوردار شهر جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی مورد توجه بیشتری قرار گیرد . وجود خانه های محله بهترین راه ارتباطی بین مردم به ویژه قشر محروم با دستگاه های خدمات رسان است . وی افزود: اقداماتی نظیر تقویت کلاس های آموزشی ، دوره های کارآموزی و ...  رضایتمندی شهروندان را به دنبال خواهد داشت و ما باید برای جلب رضایت شهروندان حتی اقداماتی بسیار کوچک و ناچیز را به بهترین نحو انجام دهیم .

۱۴۰۱/۱۰/۱۲ - ۱۱:۰۱:۳۵

دیدگاه های شما