امروز: جمعه ۷ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

رویای سبز زاگرس محقق می شود

در مراسم آیین فصل درخت کاری مشتمل بر کاشت بذر گیاهان بومی و نهال در ارتفاعات پیرامونی شیراز، ناظر شورای اسلامی شهر شیراز در سازمان سیما و منظر از تمرکز بر پیشبرد طرح زاگرس سبز با توسل به رویکردهای کارشناسی خبر داد.

افسانه خواست خدایی با تشریح محورهای این طرح افزود: طرح زاگرس سبز نقش ارزنده ای در بهبود کیفیت محیط زیست و تلطیف آب و هوای شهر دارد و این طرح با اهدافی نظیر احیا پوشش گیاهی بومی در ارتفاعات پیرامونی، جلوگیری از فرسایش خاک به واسطه غنی کردن پوشش گیاهی، ترویج فرهنگ حفاظت از فضای سبز، بسترسازی برای مشارکت شهروندان در مدیریت فضای سبز، توسعه و بسترسازی اکوتوریسم و تفریحات سالم جهت خانواده ها در پارکهای کوهستانی شکل گرفته است.

وی با اشاره به این موضوع که این طرح بر مبنای مطالعات آبخیزداری ارتفاعات پیرامونی شیراز عملیاتی می شود اظهار داشت: طرح زاگرس سبز برپایه اقدامات بیولوژیکی مثل بذرکاری، بذرپاشی، کپه کاری و نهال کاری انجام شده و در آن از بذر و نهال گیاهان بومی و کم آب بر و مقاوم استفاده می کنیم.

او در ادامه افزود: طرح زاگرس سبز در ادامه طرح های گسترش فضای سبز در ارتفاعات شیراز انجام می شود و در قالب آن عملیات کاشت نهال و بذر انجام می شود.طی این طرح بذر گیاهان سازگار با محیط زیست در ارتفاعات شیراز با بهره گیری از مشارکت های مردمی کاشته خواهد شد.

عضو هیات ریوسه شورای اسلامی شهر شیراز با قدردانی از مشارکت های مردمی در راستای اجرای این طرح گفت: طی برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال جاری یک میلیون بذر در ارتفاعات شهر شیراز کاشته خواهد شد.

خواست خدایی بیان کرد: در مدریت شهری به دنبال این موضوع هستیم که مردم ضمن بهره مندی از طبیعت، در گسترش فضای سبز نیز نقش مثبتی ایفا کنند. در همین راستا تنوع این بذرها به گونه ای انتخاب شده اند که نیاز به آبیاری مستقیم نداشته باشند و بتوانند با استفاده از جذب آن بارندگی بر شادابی و طراوت شیراز اضافه کنند.

۱۴۰۱/۱۰/۲۴ - ۱۰:۰۹:۵۰

دیدگاه های شما