امروز: یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

بازدید مهندس مسعود زارعی رییس کمیته سرمایه انسانی شورا از اداره کل سرمایه انسانی شهرداری

در اولین اقدام بعد از تشکیل کمیته منابع انسانی شورای اسلامی شهر شیراز بازدید از واحدهای اداره سرمایه انسانی با هدف آشنایی با عملکرد بخش ها صورت گرفت. در این بازدید مهندس زارعی عضو شورای اسلامی شهر عنوان کرد :کمیته مذکور در راستای وظیفه ذاتی نظارتی شورای اسلامی شهر بر عملکرد شهرداری تشکیل و در همین راستا مباحث مربوط به ساماندهی نیروی انسانی شهرداری شیراز ، استفاده از نیرو‌های متخصص و بهره‌وری سازمانی با استفاده از ظرفیت خالی پست‌های سازمانی، آثار حقوقی ناشی از عدم بکارگیری نیروی انسانی واجد شرایط در پست‌های مصوب، نحوه انتصابات و بکارگیری نیروها در بخش های سازمانی با رعایت حفظ شان و کرامت انسانی، نظارت بر نحوه عملکرد اداره منابع انسانی در اجرای قوانین و بخش های رفاهی کارکنان در جهت ایجاد انگیزه و افزایش سلامت روان در سرمایه های اصلی مجموعه را در دستورکار دارد.

۱۴۰۱/۱۰/۲۴ - ۱۰:۳۰:۵۵

دیدگاه های شما