امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

اسکن و یکپارچه سازی اسناد شهرسازی به منظور تسریع و تسهیل در امور شهروندان

مهدی نصیری رئیس کمیته هوشمندسازی شورای اسلامی شهر شیراز بیان کرد : با توجه به الکترونیکی نبودن بخشی از فعالیت های حوزه شهرسازی الکترونیکی ، با اصلاح فرایندهای مرتبط با صدور پروانه ، تایید نقشه و ... و همچنین تمام الکترونیکی کردن اقدامات، شفافیت بیشتر در این زمینه ایجاد می شود . 

وی ادامه داد: بعد از انجام فرآیند فوق کلیه فعالیت ها از زمان صرف شده توسط کاربران شهرداری روی هر مرحله از کار و بسیاری از مراحل دیگر به صورت شفاف قابل مشاهده خواهد بود 

وی تصریح کرد: در آینده نیز به ازای بررسی هر پرونده جزئیات کلیه ی فعالیت ها قابل رصد و شفاف خواهد بود . 
 
نصیری در ادامه افزود :  در هر مرحله از فرایند، فعالیت ها قابل رصد و شفاف خواهند بودو در فعالیت های حوزه شهرداری الکترونیک، شهروندان می توانند بدون مراجعه به شهرداری، فعالیت های انجام شده ، مرحله ای که درخواست آن ها قرار دارد و نتیجه ی بررسی توسط کارشناس یا مدیر مربوطه را مشاهده و در صورت نیاز به اصلاح درخواست خود بدون مراجعه اقدام کنند 

 وی ادامه داد: کلیه این درخواست ها کاملا شفاف و به صورت الکترونیکی قابل مشاهده خواهد بود  و به سرعت درخواست های شهروندان را افزایش و کیفیت کار کارکنان شهرداری را نیز ارتقا خواهد داد .  
عضو  شورای اسلامی شهر شیراز در پایان افزود : طی این فرآیند به جهت تسهیل در ذخیره سازی و دسترسی سریع به اسناد، می بایست کارشناسان و نیروهای تخصیص داده شود که این امر توسط اقدامات مربوطه عملیات تبدیل اسناد کاغذی را به اسناد الکترونیک با فرمتهای مورد درخواست به انجام برسانند.

۱۴۰۱/۱۰/۲۸ - ۱۹:۴۱:۲۵

دیدگاه های شما