امروز: یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

سرمایه گذاری در بستر فرهنگ شهروندی

سیده مریم حسینی رئیس کمیته حاشیه نشینی و رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار شورای اسلامی شهر شیراز در این جلسه گفت: با هدف تعالی خانواده و جامعه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در اولویت کمیته حاشیه نشینی و رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار شورای اسلامی شهر شیراز قرار گرفته است . او با تاکید بر این مطلب که برای رفع محرومیت زدایی به یک همبستگی در میان دستگاه ها و نهادها نیاز داریم ادامه داد: با افزایش توانمندسازی مخصوصا در جامعه زنان سرپرست خانوار افزایش عملکرد مردم در جامعه را شاهد خواهیم بود . حسینی معتقد است توانمندسازی موجب عدالت اجتماعی می گردد و از سوی دیگر توانمندسازی سرپرست خانواده در کنار بهبود وضعیت معیشتی خانواده ها ،ارتقای سلامت جامعه را بهمراه دارد و مهمترین وظیفه دستگاه ها در این راستا تلاش برای رسیدن به این سطح از توانمندی است . رئیس کمیته محرومیت زدایی شورای ششم توانمند شدن شهروندان را در ایجاد بینش دقیق آنها در زندگی موثر دانست و عنوان کرد: با توانمند کردن شهروندان بینش آنها را ارتقا و زمینه مشارکت در امور مختلف جامعه را فراهم می کنیم . وی ادامه داد: توانمندسازی سرپرستان خانواده های کم برخوردار در این میان حائز توجه ویژه است و توانمندی آنها موجب تعالی خانواده خواهند شد و از نظر معیشتی توانمند می شوند و هدف کمیته حاشیه نشینی و رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار حمایت اجتماعی از این قشر است تا در پی آن شاهد کاهش آسیب های اجتماعی باشیم. حسینی با تاکید بر فقرزدایی و توسعه پایدار انسانی در توانمندسازی گفت: در این کار هدف ما بر مبنای انسان محوری گذاشته شده است و نگاه ما این است که اقشار ضعیف تر محلات کم برخوردار و حاشیه نشین به عنوان یک سرمایه اجتماعی دیده شوند و توانمندی ها و منابع درونی آنها را کشف کنیم و جامعه محور پیش برویم. ریس کمیته محرومیت زدایی شورای ششم افزود: توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در اولویت کمیته حاشیه نشینی و رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار شورای اسلامی شهر شیراز قرار دارد و با بررسی وضعیت زنان سرپرست خانوار بر توجه به امور اخلاقی و اجتماعی هم در این حوزه تاکید ویژه داریم. عضو شورای اسلامی شهر شیراز اعلام کرد: سال گذشته از آبان ماه برای راه اندازی کارگاه های اشتغال و استفاده از ظرفیت مساجد و حسینیه ها و گروه های جهادی برای اشتغال زنان سرپرست خانوار را مورد بررسی قرار دادیم. وی تصریح کرد: برای مهارت آموزی زنان سرپرست خانواده در صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز تفاهم نامه هایی اعلام شد و پنج فاز برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در نظر گرفته ایم و در فازهای عملیاتی در مناطق پرتراکم تر شهر در این زمینه برای تقویت مشاغل خانوادگی و توانمندسازی را مورد توجه قرار داده ایم و پس از انعقاد تفاهم نامه ها با دستگاه های اجرایی در این زمینه شاهد نتایج خوبی خواهیم بود.

۱۴۰۱/۱۱/۰۵ - ۰۹:۱۲:۱۴

دیدگاه های شما