امروز: سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

عقد قرار داد ضابطه ۷۷۷ با دانشگاه علم و صنعت

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز علی اکبر سلطانی رئیس کمیسیون حمل و نقل، عمران و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز گفت: طرح جامع حمل و نقل شهر شیراز که مطالعات آن از سال ۹۳ آغاز گردیده و می بایست مبنای تصمیم گیری های عمرانی و حمل و نقل شهر شیراز باشد، بیش از ۸ سال پیگیری نشده و به سرانجام نرسید .

سلطانی ادامه داد: طرح ضابطه ۷۷۷  حمل و نقل عمومی از سال ۹۷ تا کنون رها شده و به دلیل عدم به سر انجام رسیدن طرح جامع دچار وقفه شد و ساماندهی تاکسی ها و اتوبوس ها ومینی بوس ها،  تعیین مدل های مختلف حمل و نقل ازجمله خطوط بی آر تی می بایست بر اساس کار علمی کارشناسی و فنی صورت پذیرد که این اقدامات انجام نگردید.

وی در ادامه گفت: با مذاکرات صورت گرفته با دانشگاه علم و صنعت در رابطه با عقد قرار داد ضابطه ۷۷۷ این اتفاق در حال عملیاتی شدن میباشد واجرای این طرح یکسال به طول خواهد انجامید و پس از آن مشکلات بررسی و راهکارهای داده میشود .

وی تصريح کرد: برآورد مطالعاتی و جمعیتی این طرح تا سال ۱۴۰۹ اعتبار دارد پس از تایید وزارت کشور مورد بهره برداری در تمامی طرح های حمل و نقلی و عمرانی شیراز خواهد بود .

رئیس کمیسیون حمل ونقل و عمران شورا در رابطه با موضوع مذکور گفت: عقد قرارداد ضابطه ۷۷۷ با دانشگاه علم وصنعت اقدامی موثر در جهت اجرای طرح ترافیک و پیاده سازی خطوط بی آر تی و تکمیل خطوط حمل ونقل عمومی کلان شهر شیراز خواهد بود.

۱۴۰۱/۱۱/۰۵ - ۱۴:۲۲:۲۸

دیدگاه های شما