امروز: یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش تصویری/ کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری 1401/11/12

۱۴۰۱/۱۱/۱۲ - ۱۰:۱۵:۱۱

دیدگاه های شما