امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

عملکرد منطقه دو شهرداری شیراز، عملکرد 10 ماهه 1401

عملکرد منطقه دو شهرداری شیراز

فایلعنوان
عملکرد شهرداری منطقه 2عملکرد شهرداری منطقه 2
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ - ۱۴:۰۱:۰۵

دیدگاه های شما