امروز: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش اقدامات سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری با رویکرد مصوبات شورای اسلامی دوره ششم

فایلعنوان
گزارش اقدامات سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهریگزارش اقدامات سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ - ۰۹:۳۷:۳۱

دیدگاه های شما