امروز: چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش عملکرد معاونت فنی و عمرانی

گزارش عملکرد معاونت فنی و عمرانی

فایلعنوان
گزارش عملکرد معاونت فنی و عمرانیگزارش عملکرد معاونت فنی و عمرانی
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ - ۱۴:۱۵:۳۳

دیدگاه های شما