امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

عملکرد منطقه سه شهرداری شیراز

عملکرد منطقه سه شهرداری شیراز

فایلعنوان
عملکرد منطقه سه شهرداریعملکرد منطقه سه شهرداری
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ - ۱۴:۲۵:۱۲

دیدگاه های شما