امروز: سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر شیراز 1401/12/13

۱۴۰۱/۱۲/۱۳ - ۱۱:۳۰:۳۴

دیدگاه های شما