امروز: جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

میزان رضایت شما از عملکرد شورای اسلامی شهر شراز در دوره پنجم چه میزان بوده است؟

زیاد۸
متوسط۱۵
کم۲۷۶